İsmet Çıtak Sigorta

Sağlık Sigortası
Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık sigortası, sigortalıların sigorta dönemi içinde karşılaşabileceği bir kaza ve hastalık durumunda acil yardım, doktor, ilaç, tetkik, hastane tedavi ve cerrahi operasyon giderlerini karşılayan bir güvencedir. Sigortalılara bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlayarak, yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek tedavi giderlerini karşılayıp en zor zamanlarda en büyük yardımcısı olmaktadır.

Kimler Poliçe Yaptırabilir?

18-56 arasında her T.C. vatandaşı ve Türkiye’de oturma izni alarak geçici TCKN numarası alan yabancı uyruklu kişiler özel sağlık sigortası yaptırabilir. 18 yaşından küçük çocuklar tek başına sadece Güven Serisinde 18 yaşından büyük bir sigorta ettiren olması şartıyla poliçe yaptırabilir. 18 yaşından küçük çocuklar anne veya babası ile sigortalanabilmektedir. 

Yatarak Tedavi Teminatları

 

Yatarak tedavi kapsamındaki bazı teminatlar; 

  • Ameliyat masrafları
  • Acil durumlarda ambulans masrafları
  • Laboratuar, tahliller, röntgen ve diğer hastane hizmetleri
  • Yoğun bakım gerektiren tedavilerdeki tüm masraflar
  • Kullanılan cihaz masrafları
  • Doğum ve hastanede yatma gerektiren hamilelik masrafları
  • Refakatçi masrafları


2015 © Tüm Hakkı Saklıdır