İsmet Çıtak Sigorta

Yatarak Ayakta Tedaviler
Yatarak Ayakta Tedaviler

Bu teminat, 2 seçenekten oluşmaktadır. 1. seçenek, limitsiz, %80 teminat yüzdesi ile; 2. seçenek, yıllık limitli, %100 teminat yüzdesi ile, diş tedavi ve aile hekimliği haricindeki tüm ayakta tedavi teminatlarını bir arada sunmaktadır. Doktor muayene, ilaç, koruyucu aşı giderleri, teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen tahlil, röntgen, ürografi, ultrasonografi, sintigrafi, tomografi vb giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti dahilindedir. Ayakta ve yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın fizik tedavi giderleri belirtilen limit ile teminat altına alınmıştır.2015 © Tüm Hakkı Saklıdır