İsmet Çıtak Sigorta

Muhasebeci ve Mali Müşavir Sorumluluk Sigortası
Muhasebeci ve Mali Müşavir Sorumluluk Sigortası

Muhasebeci ve Mali Müşavir iseniz size bir paketimiz var...

Çalışmalarınız sırasında kusur veya ihmallerden kaynaklanan zararların tazmini mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altındadır.

Kimler yaptırmalı?

Tüm Muhasebeci ve mali müşavir Ray Sigorta muhasebeci ve mali müşavirlere özel mesleki sorumluluk sigortasından faydalanabilirler.

 Sigortanın Kapsamı Nelerdir?


Mali Müşavirler ve muhasebeciler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.2015 © Tüm Hakkı Saklıdır