İsmet Çıtak Sigorta

Mesleki Sorumluluk
Mesleki Sorumluluk

Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır.


Hangi meslek gruplarına teminat verilir ?

  • Yeminli Mali Müşavirleri.
  • Acenteler,
  • Patent ve marka vekilleri,
  • Avukatlar,


2015 © Tüm Hakkı Saklıdır